điểm chuẩn ngành ô tô

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Top 10 trường ĐH có điểm chuẩn ngành ô tô cao nhất năm 2021

    Tính đến ngày 16/9/2021, hầu hết các trường đại học đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô đều đã công bố điểm chuẩn. Nhìn chung, điểm chuẩn ngành ô tô năm 2021 biến động tương đối cao. Điểm chuẩn ngành ô tô cao nhất thuộc về trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Dưới đây là top 10 trường ĐH...
Bên trên