deltic engine

  1. Hải Âu

    Động cơ diesel Deltic- Loại động cơ 3 trục khuỷu

    Động cơ diesel Deltic là gì? Có rất nhiều người có hiểu biết về động cơ diesel, nhưng lại chưa bao giờ biết đến loại động cơ đặc biệt này. Nhưng nếu bạn quen thuộc với hải quân Anh hoặc bên nghành đường sắt, thì động cơ Deltic là một người bạn cũ. Vậy nó là loại động cơ như thế nào? Deltic là...
Bên trên