đề tài nghiên cứu

  1. Gia_Cat_Luong

    Tổng hợp một số đề tài nghiên cứu chuyên ngành ô tô

    Tổng hợp một số đề tài nghiên cứu chuyên ngành ô tô Bài viết này cung cấp cho sinh viên một số đề tài nghiên cứu đang được chia sẻ trên diễn đàn OTO-HUI. Nghiên cứu chế tạo xe nông dụng phục vụ vận chuyển ở nông thôn Nghiên cứu tính bền kết cấu khung xương ô tô chở khách theo tiêu chuẩn E/...
Bên trên