đánh lửa nén

  1. lucnguyen123789

    Động cơ Diesel dùng nhiên liệu xăng - GCI

    Mình đang nghiên cứu đề tài ày, đính kèm là file báo cáo sơ bộ. Mong mọi người cùng chia sẻ. Thank all.
Bên trên