đánh giá vinfast

  1. tungkcd

    Thực tế: Vinfast Lux A 2.0 Turbo. Bản mạnh nhất, Full Options.

  2. tungkcd

    Thực tế: Vinfast Lux A 2.0 Turbo. Bản mạnh nhất, Full Options.

    Nếu không xét về thương hiệu thì em thấy cũng rất đáng quan tâm so với các dòng khác có mặt từ lâu tại Việt Nam. Nội thất chưa tới lắm thôi ạ.
Bên trên