đại tu hộp số

  1. Kuntu1997

    Quy trình đại tu hộp số phần 2 - Tháo rời hộp số

    KHÁI QUÁT QUY TRÌNH ĐẠI TU HỘP SỐ PHẦN 2 - THÁO RỜI HỘP SỐ Chương này mô tả tất cả quy trình chính để tháo và kiểm tra cụm hộp số. Hình 1: Khái quát quy trình đại tu hộp số phần 2 - tháo rời hộp số 1. Tháo rời hộp số Tháo tất cả những chi tiết xung quanh vỏ hộp số. Sau đó lấy vỏ hộp số...
Bên trên