d4dd hồi ga chậm

  1. C

    D4DD hồi ga chậm giúp em với

    Các bác giúp em với,có một em D4DD bị hồi ga chậm,càng nóng máy thì càng rõ ràng,e cắm GDS thì máy báo cảm biến chân ga,cảm biến thanh ray,em thay hết rồi nhưng vẫn cứ hồi ga chậm.thay cả hôp ECU vẫn thế,
Bên trên