cuộc chiến covid

  1. Phóng Viên Ô Hát

    OTO-HUI hỗ trợ 500 bộ đồ bảo hộ cho một số trung tâm y tế, bệnh viện tại Tp. HCM - P3

    QUỸ ĐÔI BÀN TAY THỢ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ OTO-HUI hỗ trợ 500 bộ đồ bảo hộ cho một số trung tâm y tế, bệnh viện tại TP. HCM - P3 1. Danh sách trung tâm y tế, bệnh viện đã hỗ trợ: - Trung tâm y tế quận Bình Chánh - Bệnh viện Bình Chánh - Trung tâm y tế quận 8 - Bệnh viện 175 - Bệnh viện 115 2. Hình ảnh...
Bên trên