connected vehicles

  1. TonyChoper

    Xe Kết Nối: Những Giải Pháp và Thách Thức, P. Cuối

    Do ko có time nên mấy bài viết mình thường google translate, rùi chỉnh sửa chút ít Mình thấy còn nhiều sai sót, nghe người ta nói "dịch sai là một tội ác" nên mình dừng ở đây, tu luyện thêm, hẹn gặp lại
  2. TonyChoper

    Xe Kết Nối: Những Giải Pháp và Thách Thức, P.1 Giới thiệu

    Tiếp tục chủ đề về Connected Vehicles, nó liên quan nhiều đến viễn thông nhiều hơn nhưng mình vẫn post hy vọng có ae nào quan tâm .... muốn gần nghĩa nên mình dùng "phương tiện giao thông" cho "xe".... let's go Connected Vehicles: Solutions and Challenges Ning Lu, Student Member, IEEE, Nan...
Bên trên