công péc xông

  1. Bryan

    Thuật ngữ ô tô được các "bác thợ" gọi tên tại garage ô tô

    Cùng tìm hiểu cách dùng từ hết sức độc đáo nhưng lại phổ biến trong giới sửa xe để biết thêm những thông tin thú vị. Bắt đầu với loại nhiên liệu rất phổ biến mà chúng ta hay gọi tên là “xăng”, nhưng các “bác thợ” lại có tên gọi riêng là “máu”, bộ phận kim phun còn được gọi “bét” Về hệ...
Bên trên