công nghệ nano

  1. MyS2Love

    Bước đột phá công nghệ sẽ giúp sạc đầy pin cho xe điện trong vòng 5’ ?

    Mới đây, một công ty của Israel tuyên bố họ đã và đang phát triển một công nghệ pin cho phép rút ngắn thời gian sạc xuống còn 30s đối với smartphone và 5’ đối với xe điện. Nếu công nghệ này chứng minh được tính khả thi sẽ giúp dòng xe điện đạt bước tiến vượt bậc và bắt kịp lợi thế của các dòng...
Bên trên