cơ cấu phân phối khí

  1. dangnamphong

    Cơ cấu phân phối khí - Những điều cơ bản mà bạn cần biết

    Cơ cấu phân phối khí - Những điều cơ bản mà bạn cần biết I. Nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí Cơ cấu phân phối khí của động cơ có tác dụng định kỳ đóng mở cửa nạp và cửa xả để nạp đầy hoà khí hoặc không khí vào xi lanh và xả sạch khí cháy ra khỏi xi lanh. II. Các loại cơ cấu phân phối khí Cơ...
Bên trên