chuyện nghề

  1. tieutran10

    Chủ xe trả lại phụ tùng

    Có con innova máy bị giật. Sau khi thử con mobin khác vào thì xe không bị giật nữa. Sau đó 1 ngày thì bác chủ xe đến và cầm con mobin của em trả lại nói là thay mobin cũ vô xe không bị giật. Và em xem xe cũng không bị giật thiệt. Em không biết là bác đó có mua con mobin khác hay tráo con mobin...
Bên trên