chuyển đổi xe máy cũ

  1. phuctocdai.cba

    Thủ tục đổi xe máy cũ sang mới - Được tặng ngay 4 triệu tại Hà Nội

    Theo Chương trình “Thí điểm kiểm tra khí thải mô tô, xe gắn máy và hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ đang lưu hành trên địa bàn TP. Hà Nội” được kích hoạt từ ngày 12/11/2021, tất cả các hãng xe máy nhưu Honda Yamaha, Suzuki, Piaggio và SYM đề có thể được kiểm tra khí thải miễn phí tại 8 địa điểm đo...
Bên trên