chiều dài cơ sở

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Tìm hiểu về chiều dài cơ sở trên xe

    Trong quá trình thiết kế một mẫu xe mới, một trong những việc đầu tiên cần làm đó là xác định các kích thước cơ bản của mẫu xe. Trong đó, có thông số chiều dài cơ sở và chiều ngang cơ sở của xe, hai thông số này có thể xem là nền móng để các kỹ sư xây dựng hoàn thiện một bản thiết kế. Chiều dài...
Bên trên