chien le

  1. chientoyota

    xe bị kẹt vô lăng khi đang chạy

    xin chào admin chào các bạn trên diễn đàn xe mình toyota wish 2003 bị hiên tượng đang đi vào cua song đánh lái trở lại thì bị khực lại như là kẹt cái chốt gi zay. pai đánh lái tiếp đánh đi đánh lại 1 tí mới trả về dc. cách đây 1 năm trước cũng bị 1 lần rồi đến nay mới bi lại. mà bị liên tục...
Bên trên