chỉ số octan

  1. DiecKhongSoSung

    Tìm hiểu về trị số Octan - đặc trưng tính chống kích nổ

    Một trong những hiện tượng mà chúng ta không muốn xảy ra trong kì cháy - giãn nở sinh công là kích nổ. Vậy làm sao để đánh giá mức độ kích nổ của nhiên liệu? Trị số Octan sẽ giúp bạn điều này. Định nghĩa trị số Octan (Octane Number) Trị số octan (Octane Number) là một đại lượng quy ước đặc...
Bên trên