chi hội nghệ tĩnh

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Cập nhật các hoạt động của anh em chi hội OTO- HUI Nghệ Tĩnh

    Xin chào các cụ, Từ năm 2018, anh em OTO- HUI tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã lập ra chi hội OTO- HUI Nghệ Tĩnh và hoạt động rất sôi nổi trên group facebook. (https://www.facebook.com/groups/255521228461808/). Anh em trong chi hội tập hợp được khoảng gần 200 thành viên, thường xuyên hỗ trợ...
Bên trên