cháy rớt

  1. TrinhTan

    Tìm hiểu hiện tượng cháy ''Rớt'' trên động cơ Diesel

    Quá trình cháy - giãn nở của hỗn hợp diesel và không khí bên trong buồng đốt rất phức tạp và xảy ra nhiều hiện tượng đặc biệt. Trong đó, cháy Rớt là một hiện tượng không mong muốn trong quá trình động cơ làm việc. Vậy cháy rớt là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến động cơ? Chúng ta sẽ cùng nhau...
Bên trên