chất sinh hàn

  1. S

    Tìm hiểu ga lạnh R134A và R-12

    Dung dịch làm việc trong hệ thống điều hòa không khí được gọi là chất làm lạnh hay còn gọi là chất sinh hàn (ga lạnh). Có khá nhiều chất sinh hàn nhưng có hai loại được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí ô tô là R-12 và R134a. Ga lạnh phải có điểm sôi dưới 32°F tức là khoảng 0°C, để có...
Bên trên