cầu nâng ô

  1. DinhChau12

    [Cảnh Báo] Tai nạn Cầu nâng ô tô 2 trụ và lời cảnh tỉnh!!

    Mua cầu nâng ô tô giá rẻ hoặc cho nhân viên điều khiển không có kinh nghiệm đứng máy khiến Chủ Gara có thể đối mặt với những mất mát lớn về an toàn, tiền bạc của bản thân lẫn tài sản khách và uy tín của gara đối với khách hàng. Sau đây là chùm ảnh tai nạn sẽ gặp phải với cầu nâng 2 trụ...
Bên trên