car-to-everything

  1. P

    Công nghệ Car-to-Everything của Ford sẽ áp dụng vào năm 2022

    V2X là một công nghệ vẫn còn khá mới mẻ nhưng được đánh giá là có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai. Khi được trang bị công nghệ này, những chiếc xe có thể giao tiếp với nhau cũng như với hạ tầng giao thông và những người đi bộ. Thậm chí, nếu những người đi bộ có mang theo smartphone...
Bên trên