cao toc ha noi hai phong

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Tại sao cánh tài xế phản đối việc dừng thu phí thủ công ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng?

    Dự kiến Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sau 5 tháng nữa sẽ thí điểm dừng thu phí thủ công. Việc làm này đã không được nhiều cánh tài xế chấp nhận. Do đó, nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc Tổng cục Đường bộ dự kiến thí điểm từ chối phục vụ xe không dán thẻ thu phí tự động không dừng đi...
Bên trên