cần tuyển thợ phụ

  1. DHoaanhquan

    Điều hòa

    Cần tuyển thợ phụ ,thợ học việc về điều hòa .lương thỏa thuận có chỗ ăn ngủ, làm việc tại hn. Chi tiết liên hệ số dt 0975963843.
Bên trên