cần dúng đở

  1. A

    Camry 2005 mất chìa khóa từ đề không nổ

    em nhận một con carmry khách bị mất chìa khóa vì vậy em đặt chìa khóa về rồi rằng phôi ok hết rồi . nhưng đề không nổ xem tài liệu thì dòng xe này dung chíp mã tư trên chia khóa. vì vậy mong các bác chỉ cho em có cách nào cài cơ không, em dùng phần mêm tecchtream mini vci nhưng không bắt cài...
Bên trên