cảm biến vị trí bướm ga

  1. meovan

    Khắc phục lỗi đạp ga không lên và mất ga cầm chừng bằng máy chẩn đoán autel ms909

    KHẮC PHỤC LỖI ĐẠP GA KHÔNG LÊN VÀ MẤT GA CẦM CHỪNG BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN AUTEL MS909 Sau một thời gian sử dụng và hoạt động, xe của chúng ta thường sẽ xuất hiện những hiện tượng như đạp ga không lên và mất ga cầm chừng, có thể bắt nguồn từ các hệ thống nhiên liệu, đánh lửa và các bộ phận khác...
  2. TrinhTan

    Cảm biến vị trí bướm ga: Những điều có thể bạn chưa biết

    Các xe đời mới với hệ thống kim phun điện tử sẽ yêu cầu cảm biến vị trí bướm ga TPS (Throttle Position Sensor) để thông báo về độ mở bướm ga. Cảm biến vị trí bướm ga thường được gắn với trục của bướm ga để có thể xác định chính xác bướm ga đã mở lớn hay nhỏ. Cảm biến này có cấu tạo từ các biến...
Bên trên