cảm biến trên ô tô

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Tìm hiểu về cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT

    Để động cơ hoạt động ổn định, đạt được hiệu suất tối đa thì tất cả các yếu tố đầu vào của xăng, lửa và và không khí đều cần được tính toán tỉ mỉ. Cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT giữ vai trò quan trọng trong việc tính toán lượng oxy được đưa vào buồng đốt thông qua việc đo nhiệt độ không khí nạp...
Bên trên