cảm biến tps

  1. TrinhTan

    Cảm biến vị trí bướm ga: Những điều có thể bạn chưa biết

    Các xe đời mới với hệ thống kim phun điện tử sẽ yêu cầu cảm biến vị trí bướm ga TPS (Throttle Position Sensor) để thông báo về độ mở bướm ga. Cảm biến vị trí bướm ga thường được gắn với trục của bướm ga để có thể xác định chính xác bướm ga đã mở lớn hay nhỏ. Cảm biến này có cấu tạo từ các biến...
Bên trên