cảm biến oxi

  1. dangnamphong

    Những hư hỏng liên quan đến cảm biến ô xy trên ô tô

    Những hư hỏng liên quan đến cảm biến ô xy trên ô tô Cảm biến oxy bị hư hỏng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của động cơ bởi vì cảm biến này đóng một vai trò quan trọng, trong việc duy trì chính xác tỉ lệ không khí /nhiên liệu. Bất kì sự cố nào ở cảm biến cũng sẽ gây ra các biểu hiện khác...
Bên trên