cảm biến iat

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Những điều cần biết về cảm biến nhiệt độ khí nạp

    Cảm biến nhiệt độ khí nạp có nhiệm vụ theo dõi nhiệt độ của không khí đi vào động cơ. ECU sử dụng thông tin này để ước tính mật độ không khí đi vào từ đó cân bằng lại hỗn hợp hòa khí. ECU thay đổi tỉ lệ A/F bằng cách thay đổi độ rộng xung mở kim phun hay thời gian mở của kim phun. Hoạt động của...
  2. Nguyễn Xuân Giang

    Tìm hiểu về cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT

    Để động cơ hoạt động ổn định, đạt được hiệu suất tối đa thì tất cả các yếu tố đầu vào của xăng, lửa và và không khí đều cần được tính toán tỉ mỉ. Cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT giữ vai trò quan trọng trong việc tính toán lượng oxy được đưa vào buồng đốt thông qua việc đo nhiệt độ không khí nạp...
Bên trên