cải tạo xe tải cẩu

  1. bachcongphuoc

    [DA00003] Thiết kế lắp đặt cẩu UNIC trên cơ sở sat-xi ô tô tải HINO 500FC9JJSW - Xe tải cẩu

    Đây là đồ án Thiết kế lắp đặt cẩu Unic trên cơ sở satxi ô tô tải HINO 500FC9JJSW được sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Văn Đông của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Ai cần thì tải về tham khảo, đây là file pdf Mod đã fix link: 29/8/2021
Bên trên