cach ha gam o to

  1. dangle.9xyz

    Kiến thức thêm về độ wide body xe

    "Độ wide body thì thế nào chả phải hạ gầm. Mình chưa nói về việc wide ra thì thế nào, nhưng riêng việc hạ gầm xe thôi cũng cần phải biết để làm cho đúng. Chứ không lại "lợi bất cập hại". Bên dưới có 3 tấm hình được đánh số từ 1 đến 3, đại diện cho cấu tạo khung gầm xe zin (1), xe hạ gầm sai...
Bên trên