các loại supercharger

  1. KlayThompson

    Tìm hiểu về supercharger

    Supercharger: các loại, hệ thống và hoạt động Supercharger về cơ bản là một máy nén/ bơm nơi lấy không khí ở áp suất môi trường, nén nó và chuyển nó tới động cơ. Năng lượng dẫn động máy nén/bơm này được lấy từ trục khuỷu động cơ thông qua đai truyền động. Việc bổ sung một lượng hòa khí lớn...
Bên trên