c1000-94

  1. JangTran0811

    Phân tích mã lỗi C1000: Thời gian sáng đèn báo ABS/VSA lâu

    I. THÔNG TIN CHUNG MÃ LỖI C1000: ABS/VSA ACTIVATION TIME TOO LONG 1. Mô tả mã lỗi C1000-94 ABS/VSA Activation Time Too Long Khi hệ thống bình thường, những đèn cảnh báo sẽ được bật khoảng 2 giây sau ON chìa khóa hoặc nhấn nút start/stop động cơ lựa chọn chế độ ON, sau đó nó sẽ tắt đi. Khi hệ...
  2. Kuntu1997

    Phân Tích Mã Lỗi C1000-94 ABS/VSA Activation Time Too Long

    PHÂN TÍCH MÃ LỖI C1000: ABS/VSA ACTIVATION TIME TOO LONG I. THÔNG TIN CHUNG MÃ LỖI C1000: ABS/VSA ACTIVATION TIME TOO LONG 1. Mô tả mã lỗi C1000-94 ABS/VSA Activation Time Too Long Khi hệ thống bình thường, những đèn cảnh báo sẽ được bật khoảng 2 giây sau ON chìa khóa hoặc nhấn nút...
Bên trên