bugi nóng

  1. TheHung93

    Sự khác biệt giữa Bugi nóng và Bugi lạnh

    Lựa chọn Bugi phù hợp sẽ giúp động cơ hoạt động đạt hiệu suất tối ưu. Bugi nóng và Bugi lạnh Nhiệt độ tối ưu ở điện cực trung tâm của bugi khi tia lửa bắt đầu xuất hiện thường khoảng 850o C, vì ở nhiệt độ này, các chất bám vào điện cực bugi như muội than sẽ tự bốc cháy (nhiệt độ tự làm...
Bên trên