bom parker pvp

  1. N

    Bơm parker PVP ứng dụng nhiều nhất hiện nay

    Bơm PVP của Parker có giải lưu lương riêng nhỏ (16;23;33;41;48) cc/v *Vận tốc quay tối đa:3000v/ph. *Áp suất đạt đỉnh là: 270 ba *Ap suất làm việc liên tục tối đa đến 248 bar BƠM THỦY LỰC Có các giải áp suất làm việc theo mã đặt hàng:10=17->69 bar;20=17->138;30=17->207;36=17->248 bar *Có độ...
Bên trên