bộ chuyển đổi xúc tác khí thải

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Lợi ích của hệ thống tuần hoàn khí thải EGR

    Tái tuần hoàn khí thải là một kỹ thuật được sử dụng để giảm lượng khí thải nitơ oxit (NOx) trên cả động cơ xăng và diesel. Hệ thống tuần hoàn khí thải EGR này được sử dụng cùng với các thiết bị kiểm soát khí thải khác, chẳng hạn như bộ chuyển đổi xúc tác khí thải (Bầu catalyst) để giúp giảm...
Bên trên