bảo trì

  1. nguyen15051987

    Mọi người có tài liệu bảo trì định kỳ share em với

    Thank mọi người
  2. DoDaMi

    Giao Hàng Nhanh tuyển Quản lý bảo trì

    Công ty CP Vận tải Giao Hàng Nhanh tuyển dụng Quản lý bảo trì - Làm việc tại Hà Đông, Hà Nội. Mô tả công việc: a/. Lập kế hoạch kiểm tra các thông số kỹ thuật, dấu hiệu hỏng hóc của xe. b/. Lập kế hoạch thực hiện bảo trì, bảo dưỡng xe tại kho bãi của CTy. c/. Tìm kiếm NCC các bộ phận, chi...
Bên trên