bảo dưỡng

  1. X

    2 lần thay nhớt thì 1 lần thay lọc !?

    Em xin ý yến các bác về vấn đề này, Về lý thuyết, khi em đọc một số sách hướng dẫn bảo dưỡng của một số hãng xe như Mazda, Daewoo, Toyota đều khuyến cáo là thay nhớt thì thay lọc nhớt. (Định kỳ bao lâu cần thay nhớt thì phụ thuộc nhiều yếu tố... và là...
Bên trên