bảng vẽ

  1. caibang9x

    Bảng vẽ kiểu dáng xe GAZ-53A, GAZ-66, GAZ-52 (không động cơ)

    Tất cả các hình ảnh bảng vẽ về kiểu dáng xe GAZ-53A, GAZ-66, GAZ-52 (không có động cơ) Nguồn tư liệu quý để các bạn sinh viên ô tô tham khảo vì rất nhiều trường ĐH, CĐ hiện nay các thầy yêu cầu vẽ về xe Nga đời cũ rất nhiều! *************************** Tóm tắt file: + Hơn 500 ảnh vẽ tay về...
Bên trên