autel ultra

  1. Kuntu1997

    Programming hộp điều khiển hộp số Mercedes

    HƯỚNG DẪN CÁCH THAY THẾ VÀ LẬP TRÌNH HỘP ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ Có nhiều nguyên nhân làm cho hộp điều khiển hộp số hư hỏng, khi thay thế bạn cần phải dùng máy chẩn đoán hoặc các thiết bị chuyên dụng để đồng bộ nó với hộp điều khiển chính. Hãy cùng OBD Việt Nam thay thế và lập trình hộp điều khiển...
Bên trên