anh huong covid19

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Anh em garage ứng phó thế nào với tình hình dịch bệnh hiện nay?

    Chào anh em, tình hình dịch bệnh hiện nay đang rất căng thẳng và dự đoán kéo dài và làm ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống, kinh tế, xã hội. Dự đoán giảm phát sẽ diễn ra, người lái cạn tiền dẫn doanh thu đến từ dịch vụ sửa chữa đang giảm từ 30-60% .... Mình xin làm quả video này để chia sẻ một...
Bên trên