an toàn trên xe

  1. T

    Tìm hiểu về bài kiểm tra an toàn trên ô tô của IIHS

    Tìm hiểu về tổ chức IIHS và những bài đánh giá, xếp hạng mức độ an toàn xe hơi của họ. Nếu xe của bạn không may gặp tai nạn, sẽ thật may mắn khi tất cả những người trong xe đều được an toàn. Khi đó, khả năng đảm bảo cho sự an toàn này chắc chắn đến từ chiếc xe mà bạn đã mua. Vậy trước khi mua...
Bên trên