ae giúp đỡ

  1. H

    Captival 2008 gặp lỗi gạt mưa

    Chả là e gặp một con captival 2008 gạt mưa cứ bật acc là chạy một lúc rồi dừng nhưng ko hồi vị trí và đề là cũng chạy. công việc e đã làm : ktra dây từ công tắc ko chập chạm thông bt công tắc ko chập
Bên trên