admins

  1. N

    Xe đào samsung MX132 máy cummins (4BTA 3,9)UMMINS đề khó nổ

    - Hiện em có chiếc xe đào samsung MX132 máy cummins (4BTA 3,9), máy vẫn hoạt động tốt, có đổ hơi nhẹ, nhưng vào buổi sáng trời lạnh thì máy lại không chịu nổ, gọi thợ máy tới thì bảo máy bị mất hơi, phải làm lại máy, nhưng trời nắng đề nổ thì vẫn hoạt động bình thường, nên nhờ các anh chỉ giúp...
Bên trên