ắc quy lưu điện

  1. dangnamphong

    Khái quát những điều cơ bản về Accu có thể bạn chưa biết ?

    Khái quát những điều cơ bản về Accu có thể bạn chưa biết ? I - Khái niệm Accu Accu là loại nguồn điện thứ cấp, hoạt động dựa vào quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng. Nó có thể được nạp và tái sử dụng nhiều lần trước khi phải thay thế. Accu có nhiều tên gọi như ắc quy, acquy, bình...
Bên trên