6 kì

  1. YeuDauNhot

    Tìm hiểu về nguyên tắc làm việc của động cơ 6 kỳ

    Ngày nay, những chiếc ô tô thông thường sẽ là động cơ đốt trong bốn kỳ. Với sự tiến bộ trong ngành công nghiệp ô tô, một thiết kế về loại 6 kỳ cũng đã tồn tại. Động cơ này cho biết thêm một kỳ sinh công thứ hai và hiệu quả hơn cũng như dẫn đến ít ô nhiễm hơn. Đây là những phân tích qua việc...
Bên trên