5.0 auto spa center

  1. Phóng Viên Ô Hát

    5.0 Auto Spa Center – Đơn vị tài trợ Bạc Ngày Hội Bảo Dưỡng Xe 2022

    Vào ngày 29.06 – 30.06.2022, Ngày Hội Bảo Dưỡng Xe – Auto Service Day 2022 do Diễn đàn Kỹ thuật và Công nghệ ô tô Việt Nam (OTO-HUI) phối hợp cùng Messe Frankfurt (Đức) tổ chức trong khuôn khổ triển lãm thương mại quốc tế Automechanika Ho Chi Minh City đã diễn ra các hoạt động chuyên môn mang...
Bên trên