Điểm thưởng dành cho vutienthang

 1. 20

  Vượt lên thử thách !

 2. 15

  Tôi yêu O-H !

 3. 5

  Khởi động cùng O-H

 4. 1

  Tài xế chính thức của O-H

  Cụ đã đi được 5km đầu tiên trên O-H
Bên trên